Informatie

Veelgestelde vragen

Waarom is deze locatie gekozen voor Windpark Geefsweer en Windpark Oosterhorn?
In de Structuurvisie Wind op Land is, na overleg met de provincies, ook een doelstelling opgenomen voor de hoeveelheid gerealiseerd vermogen per provincie in 2020. In de provincie Groningen moet 855,5 MW wind op land gerealiseerd zijn in 2020. De provincie kiest voor drie concentratiegebieden voor windenergie, namelijk in de Eemshaven, het gebied langs de N33 nabij Veendam en het gebied ten zuidoosten van Delfzijl.

De gemeenteraad van Delfzijl onderschrijft de aangewezen gebieden in de Provinciale Omgevingsvisie. Op de schermdijk en de pier van Oterdum is Windpark Delfzijl Noord gerealiseerd, en ten noordoosten van Wagenborgen staat Windpark Delfzijl Zuid.

Beide windparken liggen in het concentratiegebied voor windenergie dat door de provincie is vastgesteld en zijn een aanvulling op de reeds bestaande parken.

Windpark Oosterhorn ligt tussen de twee bestaande windparken in en Windpark Geefsweer ligt westelijk van het concentratiegebied voor windenergie. Windpark Oosterhorn komt op een locatie waar bestaande industrie is, maar ook uitbreiding van industrie is gepland. Hoe blijft het hier een veilige situatie?
Elke windturbine moet in Nederland gecertificeerd zijn, die waarborgt dat de windturbine uitgebreid gecontroleerd is op tal van risico’s. Veiligheid speelt een belangrijke rol in de gehele ontwikkeling, bouw en beheer van een windturbine. Zo wordt er bij de realisatie van het windpark o.a. rekening gehouden met kans op ijsvorming op de rotorbladen. Indien er kans is op ijsvorming, worden de turbines van Windpark Oosterhorn stilgezet.

Met de voorgenomen turbine-opstelling zorgen wij dat we voldoende afstand houden tot bestaande risicovolle installaties. Bedrijven die zich in de toekomst zullen vestigen op Oosterhorn zullen wel rekening moeten houden met de windturbines. Echter, op het gehele industriegebied gelden al strenge veiligheidseisen. De windturbines leveren slechts een minimale bijdrage aan een verhoogd veiligheidsrisico dat een industrieterrein met zich mee brengt.

Op welke manier wordt de omgeving betrokken bij de ontwikkeling van de windparken?
De initiatiefnemers van Windpark Geefsweer en Windpark Oosterhorn willen de omgeving graag op meerdere manieren betrekken. Voor beide windparken komt er een Gebiedsfonds, waarvoor met de omgeving, de provincie en de gemeente Delfzijl, nog afspraken gemaakt moeten worden over de invulling. Zie voor meer informatie het kopje Omgevingsparticipatie Windpark Geefsweer en Windpark Oosterhorn.

Hoe gaan jullie om met planschade en moet ik hiervoor naar de gemeente of naar de initiatiefnemers?
Als u vindt dat u als omwonende recht heeft op compensatie in het kader van planschade, kunt u bij de gemeente Delfzijl terecht. U kunt daar een planschadeclaim indienen. De gemeente is verplicht antwoord te geven op de claim. Tot vijf jaar na een ruimtelijke vaststelling (voor de Windparken Geefsweer en Oosterhorn is dit 12 september 2017) kan planschade worden geclaimd.

Documenten

Geefsweer
Bijlage A - Akoestisch Onderzoek WP Geefsweer.pdf
Bijlage B - Slagschaduw Onderzoek WP Geefsweer MER.pdf
Definitief_besluit_vergunning_Wet_natuurbescherming_Millenergy_Windpark_Geefsweer.pdf
Archeologisch onderzoek Windpark Geefsweer te Delfzijl v3 incl bijlage
Bijlage C - Risicoanalyse WP Geefsweer.pdf
Bijlage D - Visualisaties WP Geefsweer.pdf
Bijlage E - Natuuronderzoek v2.0.pdf
MER Windpark Geefsweer v2.0.pdf
Omgevingsvergunning windpark Geefsweer def.pdf
Toelichting op aanvraag omgevingsvergunnningv2.pdf

Oosterhorn
Bijlage-1-Aanvraag-vergunning-windpark-Oosterhorn.pdf
Definitief_besluit_Wet_natuurbescherming_Millenergy_Windpark_Oosterhorn.pdf
Omgevingsvergunning Oosterhorn.pdf