Windpark Geefsweer

Windpark Geefsweer bestaat uit 14 windturbines opgesteld in twee evenwijdige lijnen, conform de door Provincie Groningen opgestelde leidraad, ten Westen van de provinciale weg N362 tussen Wagenborgen en Weiwerd.

Geefsweer windmolen beheer

Windpark Geefsweer: GW 01 ,03 ,04 ,08 ,09, 10
Windmolen Geefsweermolen: GW 02
Windpark Mauve: GW 05, 06, 07, 11, 12, 14 en 14

De windturbines zijn van het type Vestas V136 met een vermogen van 4,3MW en een ashoogte van 145m, rotordiameter van 136m en een tiphoogte (hoogste punt van de turbine met rechtopstaand rotorblad) van 213m. Het totale vermogen van Windpark Geefsweer bedraagt 60,2 MW en hiermee zal het voor per jaar ongeveer 80.000 huishoudens duurzame stroom opwekken. Het park is sinds eind 2020 in volledig in bedrijf.

Vergunningen

De omgevingsvergunning (inclusief afwijking bestemmingsplan) voor Windpark Geefsweer zijn op 2 mei 2017 aangevraagd en op 12 september 2017 door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen vastgesteld. De vergunning voor de Wet Natuurbescherming (WNB) is op 1 mei 2017 aangevraagd en op 22 februari door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen vastgesteld.
Omgevingsvergunning windpark Geefsweer def.pdf

Gebiedsfonds

De initiatiefnemers van het windpark zullen per jaar ruim 93.000 euro (gebaseerd op 14 windturbines van 4,3 MW) in het gebiedsfonds storten. Het gebiedsfonds bestaat uit een directe bijdrage aan de omwonenden van het windpark (de profijtregeling) en een bijdrage voor projecten op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en ecologie (de projectenregeling)

Verdeling profijtregeling
De profijtregeling is voor bewoners in de directe nabijheid van het windpark en gebaseerd op de eventuele geluidsoverlast en slagschaduw van het windpark.  Zij ontvangen jaarlijks een vaste bijdrage uit het gebiedsfonds. Er zijn hiervoor 3 ringen rondom het windpark getekend.
• 1 e ring (oranje gebied): binnen 250 meter rondom de 47 Lden-geluidscontour;
• 2 e ring (gele gebied): binnen de 42 Lden-geluidscontour;
• 3 e ring (lichtgroene gebied): binnen de 5:40 uur per jaar slagschaduwcontour.
kik hier voor een nadere toelichting

Projectenregeling
Een bedrag van circa €29.560,- is jaarlijks beschikbaar voor de projectenregeling. Deze regeling is beschikbaar voor alle dorpskernen die binnen 2.500 meter van het windpark liggen voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid, duurzaamheid en ecologie in het gebied.

Klankbordgroep

De komende tijd gaat de Provincie Groningen aan de slag met de praktische uitwerking van de regelingen. Dit doen ze samen met (een deel van) de klankbordgroep. Hierbij worden er ook afspraken gemaakt over wie het gebiedsfonds gaat beheren, uitvoeren en uitbetalen. Wilt u meer informatie over het fonds? Mail dan naar Geefsweer@provinciegroningen.nl