Windpark Geefsweer

Windpark Geefsweer bestaat uit 14 windturbines opgesteld in twee evenwijdige lijnen, conform de door Provincie Groningen opgestelde leidraad, ten Westen van de provinciale weg N362 tussen Wagenborgen en Weiwerd.

Geefsweer windmolen beheer

Windpark Geefsweer: GW 01 ,03 ,04 ,08 ,09, 10
Windmolen Geefsweermolen: GW 02
Windpark Mauve: GW 05, 06, 07, 11, 12, 14 en 14

De windturbines zijn van het type Vestas V136 met een vermogen van 4,3MW en een ashoogte van 145m, rotordiameter van 136m en een tiphoogte (hoogste punt van de turbine met rechtopstaand rotorblad) van 213m. Het totale vermogen van Windpark Geefsweer bedraagt 60,2 MW en hiermee zal het voor per jaar ongeveer 45.000 huishoudens duurzame stroom opwekken. Naar verwachting is het park eind 2020 in volledig in bedrijf.

Vergunningen

De omgevingsvergunning (inclusief afwijking bestemmingsplan) voor Windpark Geefsweer zijn op 2 mei 2017 aangevraagd en op 12 september 2017 door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen vastgesteld. De vergunning voor de Wet Natuurbescherming (WNB) is op 1 mei 2017 aangevraagd en op 22 februari door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen vastgesteld.
Omgevingsvergunning windpark Geefsweer def.pdf

Planning

Volgt.

Gebiedsfonds

De initiatiefnemers van het windpark zullen per jaar ruim 93.000 euro (gebaseerd op 14 windturbines van 4,3 MW) in het gebiedsfonds storten. Uit het gebiedsfonds kunnen diverse specifieke maatschappelijke projecten worden gefinancierd. De besteding van het fonds zal in samenspraak met de omgeving vorm worden gegeven. Daarvoor is op initiatief van de provincie Groningen de klankbordgroep in het leven geroepen.

Klankbordgroep

In de klankbordgroep wordt de voortgang van het windpark besproken en worden er tevens afspraken gemaakt over de opzet en verdeling van het gebiedsfonds. De vormgeving van het gebiedsfonds bevindt zich nu in de afrondende fase. Zodra deze definitief is, zal deze hier ook gepubliceerd worden. Wilt u meer informatie over het fonds? Neem contact op met Martijn van Son: m.van.son@provinciegroningen.nl.