Windpark Oosterhorn

Windpark Oosterhorn bestaat uit 18 windturbines verdeeld over industriegebied Oosterhorn.

Oosterhorn windmolen beheer

Windpark Oosterhorn: OH 06 ,07 ,12 ,13 ,14, 15, 16, 17, 18
Windpark Mondriaan: OH 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 en 11

De windturbines zijn van het type Vestas V136 met een vermogen van 4,3MW en een ashoogte van 145m, rotordiameter van 136m en een tiphoogte (hoogste punt van de turbine met rechtopstaand rotorblad) van 213m. Het totale vermogen van Windpark Oosterhorn bedraagt 77,4 MW en hiermee zal het per jaar voor ongeveer 98.000 huishoudens duurzame stroom opwekken. Naar verwachting is het park eind 2020 in volledig in bedrijf.

Vergunningen

De omgevingsvergunning (inclusief afwijking bestemmingsplan) voor Windpark Oosterhorn zijn op 17 mei 2017 aangevraagd en op 12 september 2017 door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen vastgesteld. 

De vergunning voor de Wet Natuurbescherming (WNB) is op 21 april 2017 aangevraagd en op 22 februari door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen vastgesteld. 
Omgevingsvergunning Oosterhorn.pdf

Gebiedsfonds

De Provincie en de gemeente vinden dat de mensen uit de gemeente, en vooral de direct omwonenden, financieel voordeel mogen hebben van de komst van een windpark. Dit sluit naadloos aan bij de visie van Eneco en Eurus Energy. Om deze reden doneren de initiatiefnemers een jaarlijkse bijdrage in het gebiedsfonds. Hiermee gaat een deel van de opbrengst van het windpark naar omwonenden en/of naar maatschappelijke bestemmingen in de directe omgeving van het windpark. Vanuit de opbrengst van de 18 windmolens doneren de initiatiefnemers, voor de levensduur van het windpark, jaarlijks ongeveer 81.000 euro in het Gebiedsfonds Oosterhorn.   

Op donderdag 17 september hebben de gemeente, Eneco en Eurus Energy gesproken met vertegenwoordigers van dorpsbelangengroepen van de kernen Borgsweer, Farmsum, en Termunten/Termunterzijl. Samen is gekeken naar verschillende mogelijkheden voor de invulling van het gebiedsfonds en aan welke bestemmingen het geld van het fonds jaarlijks besteed kan worden. Het gaat hierbij vooral om de verdeling: hoeveel geld is bestemd voor (direct) omwonenden en hoeveel geld voor maatschappelijke doelen in de omgeving?

U vindt hier de brochure Gebiedsfonds Oosterhorn waarin drie varianten zijn uitgewerkt voor de invulling van het fonds. 

Update januari 2021: er is nog geen definitief besluit genomen over de invulling van het fonds. Zodra de uitkomst bekend is zullen we deze hier ook delen.

Voor meer informatie neem contact op via info@wpgeefsweeroosterhorn.nl.