Windpark Oosterhorn

Windpark Oosterhorn bestaat uit 18 windturbines verdeeld over industriegebied Oosterhorn.

Oosterhorn windmolen beheer

Windpark Oosterhorn: OH 06 ,07 ,12 ,13 ,14, 15, 16, 17, 18
Windpark Mondriaan: OH 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 en 11

De windturbines zijn van het type Vestas V136 met een vermogen van 4,3MW en een ashoogte van 145m, rotordiameter van 136m en een tiphoogte (hoogste punt van de turbine met rechtopstaand rotorblad) van 213m. Het totale vermogen van Windpark Oosterhorn bedraagt 77,4 MW en hiermee zal het per jaar voor ongeveer 83.000 huishoudens duurzame stroom opwekken. Naar verwachting is het park eind 2020 in volledig in bedrijf.

Vergunningen

De omgevingsvergunning (inclusief afwijking bestemmingsplan) voor Windpark Oosterhorn zijn op 17 mei 2017 aangevraagd en op 12 september 2017 door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen vastgesteld. 

De vergunning voor de Wet Natuurbescherming (WNB) is op 21 april 2017 aangevraagd en op 22 februari door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen vastgesteld. 
Omgevingsvergunning Oosterhorn.pdf

Planning

Volgt.

Gebiedsfonds

Het windpark zal per jaar ongeveer 81.000 euro in het gebiedsfonds storten. Hiermee kunnen initiatieven met een maatschappelijk karakter in de directe omgeving gerealiseerd kunnen worden. Het is aan de omgeving om te bepalen hoe alle belangen meegenomen kunnen worden bij de uitwerking van het gebiedsfonds. Voor meer informatie neem contact op via info@wpgeefsweeroosterhorn.nl.